Het wordt tijd om de trailerstalling helemaal af te maken en gezien de financiën stel ik voor de vloer van de trailerstalling niet te voorzien van een betonlaag maar van een laag verdicht betongranulaat afgestrooid en ingewalst (getrild) met split. Hier is al een flink begin mee gemaakt met granulaat dat ik gratis heb kunnen regelen.  Daarmee maken we een harde droge bodem die makkelijk op termijn op te hogen is of te repareren is als er sprake is van enige zetting.

Tevens moet het terras opgehaald worden, tot slot is mijn suggestie om het pad naar de kom aan te pakken. Ik stel voor daar geen tegels meer toe te passen maar een halfverharding dwz, 15 cm zand uit te graven granulaat aan te brengen dat af te trillen en af te strooien en in te trillen met split (steenslag). Dan wordt het pad net als de trailerstalling en een groot deel van ons terrein hetzelfde.

De kosten van de materialen die we nodig hebben schat ik op maximaal € 1000,= inkl. BTW.  Het werk zal in fasen uitgevoerd gaan worden, maar ik wil wel gezien de kostenbesparing per vracht het zand en het granulaat als vracht bestellen (ong. 30 ton per vracht.

Als je het over 2020 en 2021 uitsmeert als kosten, want niet alles wat ik genoemd heb  zal dit jaar klaar zijn, dan lijkt mij € 500,= tot € 600,= onderhoudskosten per jaar gedurende twee jaar om het straatwerk en de paden c.q. stallingsvloer op te knappen en af te maken niet een wereldbedrag.

Het zou mooi zijn als we in november en december al een en ander kunnen realiseren.