Zwembadactiviteiten 2016/’17

De inschrijvingen zijn geïnventariseerd. Er is bij de instructies net voldoende belangstelling en bij de pologroep is er net iets te weinig belangstelling. En er is zoals gebruikelijk is er ook belangstelling bij niet-leden, maar nog niet in grote aantallen.

Dit jaar huren we, net als de laatste jaren alleen het wedstrijdbad, behalve de laatste avond als we dat bad nodig hebben voor de eskimoteer-wedstrijd. In het wedstrijdbad is er gedeeltelijk een beweegbare bodem aanwezig, die afgesteld wordt op de gewenste diepte voor de instructies.

Betreffende de organisatie gaarne aandacht voor het volgende:

 1. Plaats

Zwembad “De Hoorn”, Van Foreestlaan 4 te Alphen aan den Rijn.

Toegang in principe via de zij- of schoolingang (links van de hoofdingang). Na het omkleden kan men direct doorlopen naar het wedstrijdbad. De kano’s worden binnengebracht via de nooduitgang van het wedstrijdbad, deze plek is met de auto te bereiken via de straat tussen Avi Fauna en het zwembad (links van het zwembad). Daarna de auto’s parkeren op de parkeerplaats.

 1. Data

De zaterdagen: 5 en 26 november en 17 december 2016 en
                         14 januari, 11 februari, en 11 en 25 maart 2017.

 1. Tijden

instructies en ook zelf oefenen betr. eskimoteren, peddeltechniek en
  reddingsoefeningen in het wedstrijdbad:      >  >  >  >         18.00 – 19.30 uur (1,5 uur).

  Voor zover het echte instructies betreft in te delen in 5-10 min. opstart en 4 x ca. 20
  min. instructie, waarbij er naar gestreefd wordt dat iedereen 2 x ca. 20 min. instructie
  krijgt. E.e.a. is wel afhankelijk van het aantal deelnemers per instructeur.
  Degenen die zelf oefenen delen hun tijd zelf in.

kanopolotraining ook in het wedstrijdbad, reguliere tijd:    19.30 – 20.30 uur (1,0 uur).

  Indien we gastteam(s) op bezoek krijgen, zullen we extra tijd (0,5 of 1 uur) nodig

         hebben en moeten dat wel uiterlijk 3 weken tevoren aanvragen.
                  

 1. Tarieven en betaling
 • Voor leden berekenen we voor de kano-instructies € 6,00 per deelnemer per keer. Bij na-inschrijving van leden wordt € 1,50 per keer extra berekend.
 • Voor niet-leden rekenen we € 8,00.
 • Voor de kanopolotraining in de reguliere tijd van 1,0 uur geldt voor de AKV-teams € 8,00 per deelnemer per keer. Evt. niet leden betalen € 10,00.
 • De evt. extra tijd kanopolo (0,5 of 1,0 uur), dus in geval we (een) gastteam(s) uitnodigen, wordt betaald door de gastteams (€ 37,50 per team) en heeft geen consequenties voor de AKV-poloërs.

Iedereen dient vooruit te betalen !.
Bij voorkeur per bank: NL92 INGB 00049 49 341 of NL03 RABO 039 16 62 236. Doe dat rond de eerste zwembaddatum (nu door omstandigheden later), wij vragen 

 • aan iedereen om zich hieraan te houden, het is voor onze penningmeester niet leuk om steeds bezig te zijn met aanmaningen.
  Zie punt g (ook bijlage 1) voor het door jou te betalen bedrag.
 • Bij verzuim vindt geen terugbetaling plaats, verschuivingen in tijd is mogelijk, maar alleen in overleg.
 1. Kanomateriaal e.d.:

Kanopolo

Bij het kanopolo wordt alleen gevaren in polokano’s voorzien van goede bescherming om de voor- en achterpunt. Verder moet er een helm en gezichtsbescherming gedragen worden en is een zwemvest verplicht.

Instructies peddeltechniek en eskimoteren

Bij deze instructies wordt voornamelijk gewerkt met kleinere (kortere) kano’s, zoals polo-, wildwater- en evt. jeugdkano’s. Deze kano’s zijn voor een deel van de vereniging en voor een deel van de leden. In overleg kan bepaald worden of er ook ruimte is voor grotere kajaks, is afhankelijk van de bezetting van de baden. Zie punt g voor de data dat er op jouw kano gerekend wordt en hoe in het transport is voorzien.

Reddingsoefeningen

Bij de reddingsoefeningen wordt er in principe gewerkt met eigen zeekano’s en indien niet voorhanden dan in de zeekajak en “eski’s” van de vereniging. Deze kano’s dienen in verband met het slagen van de oefeningen een maximaal drijfvermogen te hebben.

Over de indeling van de reddingsoefeningen worden de betrokkenen nader geïnformeerd. In principe doet iedereen minimaal één keer aan deze oefeningen mee.

Schone kano’s

Iedereen die een kano meeneemt of laat meenemen naar het zwembad moet er voor zorgen dat de kano schoon is, ook binnenin !. Ga er niet gemakshalve vanuit dat de transportploeg dat wel voor jou doet !!. Hiermee voorkomen we klachten over het vervuilen van het zwembadwater en de transportploeg wordt niet onnodig belast !.

Spatzeil, peddel en zwemvest

Eigen spatzeilen zelf meenemen. Iedereen dient – voorzover voorhanden – zijn eigen peddel te gebruiken. Heb je keus uit meerdere peddels, neem dan de stevigste mee. Indien ook jouw kano door de club wordt getransporteerd, dan evt. de peddel in de kuip steken. Bij alleen een peddel vragen we om dat zelf te regelen.

Eigen zwemvesten, voor zover gewenst, zelf meenemen. Voor de reddingsoefeningen zal de vereniging voor enkele zwemvesten zorgen.

 1. Diversen (regels, aanbevelingen en verzoeken):
 • De zwemzalen mogen niet met straatschoeisel worden betreden !. Dit geldt ook voor de gang bij de douches en de ruimten na (achter) de kleedkamers.
  I.v.m. de hygiëne wordt een ieder verzocht hieraan strikt de hand te houden.
  Het is aan te bevelen om slippers mee te nemen, de natte vloeren kunnen glad zijn.
 • Het is aan te bevelen om voor de wachttijden tussen de instructies bv. een badjas bij de hand te hebben.
 • Wees voorzichtig met het materiaal, zeker als het niet van jezelf is.
 • Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van het materiaal en aansprakelijk voor de eventueel aangebrachte schade.
 • Na afloop van de instructies, vóór het aankleden helpt iedereen de kano’s leeg te maken en met spatzeil en peddel klaar te leggen bij de buitendeuren !!.
 • Sleep de kano’s niet over de vloer omdat dat kleursporen achterlaat op de tegels !.
 • Na afloop verwachten wij hulp bij het sjouwen en opbinden van de kano’s !.
 • Voor hulp bij  ’t transport tussen kanohuis en zwembad zullen elke keer 3 “vrijwilligers” worden aangewezen, er zijn daarbij 2 auto’s nodig met een trekhaak.
 • Overzicht van de ingeschreven data, soort activiteit, beschikbaar gestelde kano’s, kosten e.d.:
  Dit overzicht wordt hier blanco bijgevoegd als bijlage 1, na enkele dagen wordt deze bijlage voor een ieder ingevuld en verzonden per email.
 1. Tot slot:
 • Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, meldt dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk de vrijdagavond voor de zwembad-zaterdag bij ondergetekende.
 • Voor elke avond wordt er een indeling gemaakt waarop jouw instructeur, kano en plaats in het zwembad staan aangegeven. Kijk direct op deze overzichten, zoek je kano, spatzeil en peddel bij elkaar en zorg dat je op tijd op de aangegeven plaats bent.
 • Er is eigen (AKV) toezicht.
 • Het gebruik van een neusklem is voor sommigen noodzakelijk, een zwem- of duikbril voor velen wenselijk.
 • Wees a.u.b. op tijd, de tijd is kostbaar !.
 • De vereniging heeft een BHV-plan (Bedrijfs HulpVerleningsplan) opgesteld, het gaat hier om een risico-analyse van alle actviteiten en het benoemen van de voorzorgs- en evt. noodmaatregelen. Het deel dat betrekking heeft op onze zwembad-activiteiten is bijgevoegd als bijlage 2. De vraag is om dit goed door te lezen, zodat je niet verrast wordt als er een ontruimingsoefening wordt gehouden (zal echt een keer gebeuren !!).

 

namens de Technische Commissie, Herman van Huis (0172 – 444 929 of 06 – 123 29 384)

 

 

Data en tijden
 1. Plaats

Zwembad “De Hoorn”, Van Foreestlaan 4 te Alphen aan den Rijn.

Toegang in principe via de zij- of schoolingang (links van de hoofdingang). Na het omkleden kan men direct doorlopen naar het wedstrijdbad. De kano’s worden binnengebracht via de nooduitgang van het wedstrijdbad, deze plek is met de auto te bereiken via de straat tussen Avi Fauna en het zwembad (links van het zwembad). Daarna de auto’s parkeren op de parkeerplaats.

 1. Data

De zaterdagen: 5 en 26 november en 17 december 2016 en
                         14 januari, 11 februari, en 11 en 25 maart 2017.

 1. Tijden

instructies en ook zelf oefenen betr. eskimoteren, peddeltechniek en
  reddingsoefeningen in het wedstrijdbad:      >  >  >  >         18.00 – 19.30 uur (1,5 uur).

  Voor zover het echte instructies betreft in te delen in 5-10 min. opstart en 4 x ca. 20
  min. instructie, waarbij er naar gestreefd wordt dat iedereen 2 x ca. 20 min. instructie
  krijgt. E.e.a. is wel afhankelijk van het aantal deelnemers per instructeur.
  Degenen die zelf oefenen delen hun tijd zelf in.

kanopolotraining ook in het wedstrijdbad, reguliere tijd:    19.30 – 20.30 uur (1,0 uur).

  Indien we gastteam(s) op bezoek krijgen, zullen we extra tijd (0,5 of 1 uur) nodig

         hebben en moeten dat wel uiterlijk 3 weken tevoren aanvragen.

 

Tarieven en betaling
 1. Tarieven en betaling
 • Voor leden berekenen we voor de kano-instructies € 6,00 per deelnemer per keer. Bij na-inschrijving van leden wordt € 1,50 per keer extra berekend.
 • Voor niet-leden rekenen we € 8,00.
 • Voor de kanopolotraining in de reguliere tijd van 1,0 uur geldt voor de AKV-teams € 8,00 per deelnemer per keer. Evt. niet leden betalen € 10,00.
 • De evt. extra tijd kanopolo (0,5 of 1,0 uur), dus in geval we (een) gastteam(s) uitnodigen, wordt betaald door de gastteams (€ 37,50 per team) en heeft geen consequenties voor de AKV-poloërs.

Iedereen dient vooruit te betalen !.
Bij voorkeur per bank: NL92 INGB 00049 49 341 of NL03 RABO 039 16 62 236. Doe dat rond de eerste zwembaddatum (nu door omstandigheden later), wij vragen 

 • aan iedereen om zich hieraan te houden, het is voor onze penningmeester niet leuk om steeds bezig te zijn met aanmaningen.
  Zie punt g (ook bijlage 1) voor het door jou te betalen bedrag.
 • Bij verzuim vindt geen terugbetaling plaats, verschuivingen in tijd is mogelijk, maar alleen in overleg.
 1. Kanomateriaal e.d.:
Kanomateriaal e.d.
 1. Kanomateriaal e.d.:

Kanopolo

Bij het kanopolo wordt alleen gevaren in polokano’s voorzien van goede bescherming om de voor- en achterpunt. Verder moet er een helm en gezichtsbescherming gedragen worden en is een zwemvest verplicht.

Instructies peddeltechniek en eskimoteren

Bij deze instructies wordt voornamelijk gewerkt met kleinere (kortere) kano’s, zoals polo-, wildwater- en evt. jeugdkano’s. Deze kano’s zijn voor een deel van de vereniging en voor een deel van de leden. In overleg kan bepaald worden of er ook ruimte is voor grotere kajaks, is afhankelijk van de bezetting van de baden. Zie punt g voor de data dat er op jouw kano gerekend wordt en hoe in het transport is voorzien.

Reddingsoefeningen

Bij de reddingsoefeningen wordt er in principe gewerkt met eigen zeekano’s en indien niet voorhanden dan in de zeekajak en “eski’s” van de vereniging. Deze kano’s dienen in verband met het slagen van de oefeningen een maximaal drijfvermogen te hebben.

Over de indeling van de reddingsoefeningen worden de betrokkenen nader geïnformeerd. In principe doet iedereen minimaal één keer aan deze oefeningen mee.

Schone kano’s

Iedereen die een kano meeneemt of laat meenemen naar het zwembad moet er voor zorgen dat de kano schoon is, ook binnenin !. Ga er niet gemakshalve vanuit dat de transportploeg dat wel voor jou doet !!. Hiermee voorkomen we klachten over het vervuilen van het zwembadwater en de transportploeg wordt niet onnodig belast !.

Spatzeil, peddel en zwemvest

Eigen spatzeilen zelf meenemen. Iedereen dient – voorzover voorhanden – zijn eigen peddel te gebruiken. Heb je keus uit meerdere peddels, neem dan de stevigste mee. Indien ook jouw kano door de club wordt getransporteerd, dan evt. de peddel in de kuip steken. Bij alleen een peddel vragen we om dat zelf te regelen.

Eigen zwemvesten, voor zover gewenst, zelf meenemen. Voor de reddingsoefeningen zal de vereniging voor enkele zwemvesten zorgen.

Diverse regels en verzoeken
 1. Diversen (regels, aanbevelingen en verzoeken):
 • De zwemzalen mogen niet met straatschoeisel worden betreden !. Dit geldt ook voor de gang bij de douches en de ruimten na (achter) de kleedkamers.
  I.v.m. de hygiëne wordt een ieder verzocht hieraan strikt de hand te houden.
  Het is aan te bevelen om slippers mee te nemen, de natte vloeren kunnen glad zijn.
 • Het is aan te bevelen om voor de wachttijden tussen de instructies bv. een badjas bij de hand te hebben.
 • Wees voorzichtig met het materiaal, zeker als het niet van jezelf is.
 • Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van het materiaal en aansprakelijk voor de eventueel aangebrachte schade.
 • Na afloop van de instructies, vóór het aankleden helpt iedereen de kano’s leeg te maken en met spatzeil en peddel klaar te leggen bij de buitendeuren !!.
 • Sleep de kano’s niet over de vloer omdat dat kleursporen achterlaat op de tegels !.
 • Na afloop verwachten wij hulp bij het sjouwen en opbinden van de kano’s !.
 • Voor hulp bij  ’t transport tussen kanohuis en zwembad zullen elke keer 3 “vrijwilligers” worden aangewezen, er zijn daarbij 2 auto’s nodig met een trekhaak.
 • Overzicht van de ingeschreven data, soort activiteit, beschikbaar gestelde kano’s, kosten e.d.:
  Dit overzicht wordt hier blanco bijgevoegd als bijlage 1, na enkele dagen wordt deze bijlage voor een ieder ingevuld en verzonden per email.
Verhindering organisatie
 • Mocht je onverhoopt toch verhinderd zijn, meldt dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk de vrijdagavond voor de zwembad-zaterdag bij ondergetekende.
 • Voor elke avond wordt er een indeling gemaakt waarop jouw instructeur, kano en plaats in het zwembad staan aangegeven. Kijk direct op deze overzichten, zoek je kano, spatzeil en peddel bij elkaar en zorg dat je op tijd op de aangegeven plaats bent.
 • Er is eigen (AKV) toezicht.
 • Het gebruik van een neusklem is voor sommigen noodzakelijk, een zwem- of duikbril voor velen wenselijk.
 • Wees a.u.b. op tijd, de tijd is kostbaar !.
 • De vereniging heeft een BHV-plan (Bedrijfs HulpVerleningsplan) opgesteld, het gaat hier om een risico-analyse van alle actviteiten en het benoemen van de voorzorgs- en evt. noodmaatregelen. Het deel dat betrekking heeft op onze zwembad-activiteiten is bijgevoegd als bijlage 2. De vraag is om dit goed door te lezen, zodat je niet verrast wordt als er een ontruimingsoefening wordt gehouden (zal echt een keer gebeuren !!).

namens de Technische Commissie, Herman van Huis (0172 – 444 929 of 06 – 123 29 384)