AKVbotenpakket 2019
soort en type
Wedstrijdkajaks huidiggewenst
1K142 (of 3)
2K232 (of 3)
3K411
4MK1 (= mini K1)10
Semi wedstrijd/snelle toerkajakshuidiggewenst
5surfer11
6SK (eska)11
7SK-jeugd11
8Marathon (The Best)11
9Eagle special (jeugd)22
Toerkajakshuidiggewenst
10Kajett66
11Eski44
12Seajett11
13Zeekajak22
14Andere toerkajaks11
152–pers. (“Kiwani’s”)33
16Jeugd ‘groot’55 (of 3)
Canadees/open kanohuidiggewenst
17canadees11
18Boomstamkano10
Wildwaterkajakshuidiggewenst
19Slalom33
20Invader - Canyon –Dancer XT55
Polokajakshuidiggewenst
21Oude polyester7?5
22Nieuwe polyethyleen10 + 210 + 2
Totaal6659
Trailers
24Klein11
25Groot11
 
 
 
1. Er vindt nog steeds enige ‘verrommeling’ plaats in de stalling, dit ondanks herhaalde oproepen in de Peddelsteun om hierin verandering te brengen. Wat te doen ??: de spullen die er niet horen afvoeren of in de boot leggen !. Geen spullen aan de punt van de kano hangen, geen karretjes op de grond etc. !!. En de leden meer betrekken bij het ordelijk en opgeruimd houden van de stallingsruimte.
2. Ook de herhaalde oproepen om het privémateriaal (boten, peddels, spatzeilen en zwemvesten) in de stalling te merken, wordt dat nog onvoldoende gedaan; jammer !. Wie heeft er een oplossing ?.
3. Botenadministratie (ook zichtbaar in de loods, zie de overzichten aan de schuifdeuren en de nummering op de boten) zal stipt worden bijgehouden. Een dringend verzoek aan de stallers om mutaties direct te melden.
4. Het gebruik van de reserveringslijsten is al vele jaren tijdelijk opgeschort, in de loop van het seizoen zal blijken of dat zo kan blijven of dat de lijsten weer in gebruik moeten worden genomen.
5. De ‘sampan’, de Molukse boomstamkano, die wij in bruikleen hebben, willen we weer teruggeven aan de eigenaar. Inmiddels contact gehad met hem en gevraagd om een andere bestemming voor deze bijzondere kano te vinden. We zullen hem tot spoed manen.
6. We gaan door met het aanbieden van hangbanden voor die kano’s die dat nodig hebben (vele PE- en enkele kwetsbare polyester boten).
7. We willen zoveel mogelijk de verenigingsboten (in groepen) concentreren in de stalling.
Verzoek aan de leden: lees nog eens goed het “reglement voor kanostalling en gebruik verenigingskano’s”. Met speciale aandacht voor:
Art. 1 t/m 5 voor de leden met eigen kano’s in de stalling en
Art. 6 e.v. voor de leden die van verenigingskano’s gebruik maken.
En meldt a.u.b. als er iets mankeert aan een clubkano.
 
Hieraan wordt nog toegevoegd overzicht verenigingskano’s met toelichting.