Alphense kanovereniging “De Kromme Aar”

Inschrijfformulier nieuwe leden

Ondergetekende geeft zich op als lid van de vereniging, en verklaart te zullen voldoen aan alle rechten en verplichtingen welke aan het lidmaatschap zijn verbonden, zoals die zijn beschreven in het beleidsplan, te vinden op www.krommeaar.nl/beleidsplan.
Hij / zij neemt er goed nota van de vereniging geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor schade of nadelige gevolgen, die het kanovaren in verenigingsverband zou kunnen hebben. Hij/zij is de zwemkunst machtig. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de secretaris vóór 1 december.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van het terugbelformulier. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.