verenigingsnieuws april 2019

Brief van Mieke Wolthuizen klusochtend

Beste allen,
Al een paar jaar is er de klusochtend in de wintermaanden van oktober tot april één keer per 14 dagen van 09.30 – 12.30 uur voor allerlei klussen in – en om het clubgebouw. Ook is er een “ groenploeg “ voor al het groen rondom het clubhuis die ad hoc bij elkaar wordt geroepen, zo ook zaterdag 23 maart waar acht man/vrouw veel werk verzet hebben rondom het clubgebouw.

Tijdens de ALV van 20 maart is het idee geopperd om het jaar rond één vaste zaterdag in de maand van 09.00 – 12.30 uur als klusochtend aan te wijzen voor de klussen in – en rondom het clubgebouw. Afgelopen zaterdag werd dat idee door de “groenploeg “ ook goed ontvangen.
Per zaterdag zal er een vast aanspreekpunt zijn, Wim Dieho, Henk Snaterse, Theo van der Valk en Mieke Wolthuizen. Voor een ieder is er wat te doen en denk je niets met “het groen“ te hebben dan zijn er andere klussen zoals het schoonmaken van de buitenboel, de dakgoten, het opruimen van de kanoloods en meer.

De grote bouwtechnische zaken vallen hierbuiten en blijft Herman van Huis het aanspreekpunt en voor de klussen worden de leden ad hoc bijeen geroepen. Zo ook voor de trailerstalling waar Wim Dieho “het opperhoofd“ van is.

De data gepland, deze zullen ook op het bord in de gang van het clubgebouw hangen, zijn:
Zaterdag 27 april – 25 mei – 29 juni – 27 juli – 31 aug – 28 sep – 26 okt – 30 nov – 28 dec.
Vele handen houden ons gebouw en het terrein in een goede conditie zodat wij daar met z’n allen nog jaren plezier van hebben .

Met kanogroeten, Mieke Wolthuizen

KiKaRow

Zaterdag 13 april is er een grote sponsormanifestie bij de roeivereniging. Het is onderdeel van een landelijke actie waarvan het de bedoeling is om een groot geldbedrag voor de behandeling van kinderkanker op te halen. Zij hebben ons gevraagd om ook mee te varen. Ria, Mieke, Hanneke, Hans, Toon, Fokko en Jan varen met hen mee. Wij stellen het erg op prijs als jullie ons ook sponsoren. Je kunt geld overmaken op de rekening van de AKV.

De bankrekeningen zijn:

ING Bank: NL92 INGB 0004 9493 41 Rabo Bank: NL03 RABO 0391 6622 36

Ten name van: Alphense Kanovereniging De Kromme Aar graag vermelden Kika

algemene ledenvergadering

In de ALV van 20 maart is er een nieuwe secretaris benoemd: Michael Appel. Na zoveel jaar Frans Rijven is het weer wennen aan een nieuw gezicht. In Michael hebben we alle vertrouwen. Aan hem veel succes en een plezierige tijd toegewenst.
Onze oud-secretaris Frans Rijven heeft nog een verslag gemaakt van de ALV van 20 maart. In de volgende Nieuwsbrief wordt dit verslag aan de orde gesteld.

nieuwe en vertrekkende leden

Officieel is deze maand Aad van Zuilen tot de vereniging toegetreden. We heten hem van harte welkom.

Nieuwsbrief

In de ALV kwam ook de Nieuwsbrief aan de orde. Sommigen hebben toch liever een papieren Peddelsteun, een ander vond de Nieuwsbrief een beetje saai. Om maar met het goede nieuws te beginnen: de Nieuwsbrief zal saai blijven. De Nieuwsbrief is niet anders naar een verwijzing naar allerlei zaken op de website zoals geplande tochten, tochtverslagen, verhalen van leden, actualiteiten e.d.. We kunnen zoeken naar manieren om de Nieuwsbrief overzichtelijker te maken. En natuurlijk kunnen we de artikelen op de website aantrekkelijker proberen te maken. Dit is een uitdaging voor alle leden. Om de leden hierin moreel te ondersteunen is er ook op de ALV een redactie, waar de ALV al niet goed voor is, opgericht, die bestaat uit Thijs Reurings, Harald Sprenkeling, Ries de Graaf en Jan Hordijk.

zomertijd

Het is zomertijd dus de korte tochten op de zondagen starten weer. De eerste is op 14 april. Een mooie gelegenheid voor nieuwe leden om kanokilometers te maken ter voorbereiding  van maandtochten. Op 28 april is er een korte tocht in Leiden. De komende dagen wordt de detailinformatie toegevoegd.

wintertijd

Die is dus afgelopen. Dat betekent dat ook de klaverjascompetitie afgelopen is. De winnaar is Joop van Nuland geworden, nummer 2 Albert van Diemen en op de derde plaats eindigde Huub Mentinck. Wil je hier meer over lezen? 

ik wil er meer over lezen

workshop onderkoeling en reanimatie

Beste clubgenoten,

Zoals jullie misschien wel weten ben ik vorig jaar lid geworden van de kanovereniging. Mijn werkzaamheden bestaan uit o.a. het verzorgen van EHBO- en reanimatiecursussen. Vanuit dat oogpunt is het idee ontstaan om de leden van de kanoclub een workshop aan te bieden.
Het is namelijk bijzonder belangrijk om elkaar te kunnen helpen. Of je nu onderweg bent of in het clubhuis gezellig met elkaar even napraat over een tocht of training. Je clubgenoten op de juiste manier helpen op het moment dat zij onwel worden of onderkoeld raken kan van levensbelang zijn!
Tijdens de workshop zullen we aandacht besteden aan de onderkoeling en de reanimatie. Uiteraard wordt er tijdens deze avond ook geoefend.

Want na het volgen van deze workshop kunt u beoordelen wanneer iemand licht of ernstig onderkoeld is, wanneer 112 gebeld moet worden en kunt u reanimeren. We zullen deze avond ook de inzet van de AED behandelen.

Vrijdagavond 24 mei van 19.00 tot 22.00 uur.

Komt u ook? Wilt u ook uw clubgenoten kunnen helpen meld u dan snel aan bij info@bhvgroenehart.nl (Marja Hoogendoorn)
De maximale groepsgrootte is 12.