Algemeen en secretariaat verslag 2018

De cijfers:
aantal leden
1 januari 2019 88
31 december 2018 95
1 januari 2018 87
aantal bestuursvergaderingen
volledig bestuur 6
dagelijks bestuur 4
aantal ledenvergaderingen 1

Omdat het moeilijk blijkt te zijn vrijwilligers te werven vanwege de vergaderplichten zijn er dit jaar op bestuurlijk vlak twee regels van kracht geworden.

  • Commissarissen behoeven geen deel meer uit te maken van het bestuur. Wel zal één bepaald bestuurslid een bepaalde commissie in het bestuur vertegenwoordigen.
  • De bestuursvergadering wordt gesplitst in een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en een volledig bestuur.
    De beide vergaderingen hebben om en om maandelijks plaatsgevonden

Dit schema is dit jaar doorgevoerd en tot nu toe zijn de reacties positief

Verder is als verenigingsnieuws te melden dat een start is gemaakt met de bouw van de trailerstalling.