Ter herinnering aan Frans Rijven

Frans heeft bijzonder veel voor onze vereniging betekend. Vele jaren als secretaris maar ook als voorzitter en penningmeester en als beheerder van de website en als coördinator van de kanoroutes. Als secretaris zagen de meeste leden hem wel, maar ze hadden geen idee...