Barcommissie jaarplan 2020

Bezetting De bardiensten worden verzorgd door 4 vrijwilligers, te weten Ries, Jaap, Theo en Frans. 

Assortiment en prijzen het assortiment en de prijzen zullen in 2020 weer vrijwel hetzelfde blijven op wijn en bijzonder bier na: gelet op het feit dat deze producten niet vaak in de aanbieding zijn en we ook geen grote voorraden aanhouden, is er een noodzaak om iets in prijs te verhogen willen we niet onder de kostprijs zakken. 

Inrichting kantine Door het jaar heen zal bekeken worden, net als in 2019, of aanpassingen van de kantine noodzakelijk zijn. De volgende aanpassingen zijn gewenst: het gasstel in de keuken wordt slechter en aan een lichter interieur zou bijgedragen kunnen worden door de kozijnen te schilderen. 

Schoonmaak van het clubhuis De schoonmaakploeg bestaat nu uit 3 duo’s . We streven er naar om de groep met nog 2 duo’s uit te breiden. We doen een dringende oproep aan de leden om zich te melden als hulp bij het schoonmaken: vele handen maken licht werk!