Barcommissie verslag 2019

Er zijn in 2019 weer veel activiteiten geweest, waarbij de barcommissie actief is geweest. Zo heeft Jelle weer een Groene Hart toernooi georganiseerd dat in de kom werd gehouden, met aansluitend een BBQ.

De nieuwjaarsreceptie trok weer ongeveer 30 deelnemers. Ook waren er 35 deelnemers aan de jaarlijkse BBQ.

We namen dit jaar afscheid van barman Albert. Albert verlaat AKV na jarenlang actief lid te zijn geweest. We danken Albert voor alle bardiensten. 

De prijzen van de artikelen zijn in 2019 niet aangepast. Ook het assortiment is ongewijzigd gebleven.

Naast de barmedewerkers hebben ook de schoonmaakteams het clubgebouw elke keer weer volgens schema schoongemaakt. Vanwege het kleine aantal schoonmaakvrijwilligers, wordt er maar eenmaal per drie weken schoongemaakt. Voor een clubhuis als het onze, dat frequent wordt gebruikt, is deze frequentie eigenlijk te laag. Meld je daarom aan als vrijwilliger, dan kunnen we het clubhuis wellicht weer eenmaal per twee weken schoonmaken.

In de loop van het jaar zijn er weer (kleine) verbeteringen doorgevoerd in de kantine. De bekabeling van de luidsprekers en de verlichting is weggewerkt in een kabelgoot en de audio apparatuur in de kastjes onder de bar is aangepast.