Botencommissie jaarplan 2020

AKV-botenpakket 2020: zie Bijlage C voor het overzicht (hier klikken)

Hieronder volgen de wat uitgebreidere opmerkingen/aantekeningen bij het overzicht, zie de ‘noten‘ in het blad:

 1. Bij het “wenselijk pakket” staat enkele keren bij het aantal vermeld ”(of ..)”; hiermee wordt bedoeld dat er in de komende 1 of 2 jaar gekozen moet worden aan de hand van het werkelijke gebruik. Dit i.v.m. evt. krapte in de stalling, maar ook het onderhoud aan het verenigingspakket speelt daarbij een rol.
 2. Er is een wens om een toer/zeekajak aan te schaffen met grijplijnen en waterdichte schotten en een variabele scheg. De kajak moet goed te varen zijn door een wat minder groot persoon.
 3. Zodra noodzakelijk wordt de kleine trailer vervangen door een nieuwe. Dat wordt in principe een standaard aanhangwagen met een opbouw van 2 rekken voor polo- en wildwaterkajaks (12 -14 stuks), de laadbak moet gebruikt kunnen worden voor peddels en zwemvesten e.d. met bij voorkeur een afsluitbare afdichting.
  Over de grote trailer geen bijzonderheden.
 4. Schade en gebreken aan verenigingsmateriaal graag melden bij de botencommissie zodat we zo snel mogelijk op de hoogte zijn en actie kunnen nemen.
 5. Het gebruik van de reserveringslijsten is al vele jaren tijdelijk opgeschort, in de loop van het seizoen zal blijken of dat zo kan blijven of dat de lijsten weer in gebruik moeten worden genomen. 
 6. Een dringend verzoek aan de stallers om mutaties direct te melden.
 7. Bij voorkeur het privé –materiaal (boten, peddels, spatzeilen en zwemvesten) in de stalling te merken / van je naam te voorzien.

Verdere plannen voor 2020

 1. We gaan door met het aanbieden van hangbanden voor die kano’s die dat nodig hebben (vele PE- en enkele kwetsbare polyester boten).
 2. We willen zoveel mogelijk de verenigingsboten (in groepen) concentreren in de stalling.
 3. De herkenbaarheid van het verenigingsmateriaal verbeteren (ideeën?)
 4. Boten die onder voorwaardelijk gebruik vallen als zodanig herkenbaar maken
 5. Het ophogen van de verzakte botenrekken


Verzoek aan de leden: lees nog eens goed het “reglement voor kanostalling en gebruik verenigingskano’s”. Met speciale aandacht voor:
Art. 1 t/m 5 voor de leden met eigen kano’s in de stalling en art. 6 e.v. voor de leden die van verenigingskano’s gebruik maken.

Bezetting van de commissie: 

 • Toon van den Hooren, coördinator en tevens contactpersoon voor de stallers,
 • Jaap Kok, reserve stallingsadministratie
 • Gert Jan Op ’t Landt, de facturering en financiële administratie
 • Albert van Diemen, onderhoud
 • Herman van Huis, onderhoud en advies