Brief van onze secretaris

Beste leden,

Sinds april dit jaar maak ikzelf onderdeel uit van het dagelijks bestuur van onze vereniging. Reden voor mij als relatief nieuw lid om deze stap te zetten was tweeledig: ik wilde de vereniging in al haar facetten van binnenuit leren kennen, en ik wilde graag mijn kennis en vaardigheden inzetten om onze kleine vereniging te ondersteunen.

Natuurlijk groei ik nog steeds in mijn rol als secretaris maar ik heb werkelijk het gevoel dat mijn bijdrage zinvol is, en dat ik beter zicht krijg op hoe de spreekwoordelijke hazen lopen binnen de vereniging en waar onze kansen (en bedreigingen) voor de toekomst liggen. Mijn rol als secretaris bevalt me echt heel goed!

De spelregels voor het besturen van onze vereniging liggen vast in de statuten. Daarin is o.a. beschreven dat het bestuur bij meerderheid van stemmen besluiten neemt (artikel 11). Daarom bestaat het dagelijks bestuur uit 3 leden en het volledig bestuur uit 5 leden zodat er altijd een meerderheid te vormen is.

Het dagelijks bestuur vergadert elke eerste dinsdag van de maand (12x per jaar) en de andere 2 bestuursleden schuiven daar om de maand bij aan (6x per jaar). Van bestuursleden wordt vanzelfsprekend inzet en betrokkenheid verwacht, maar het takenpakket en de tijd die je aan bestuurswerk besteedt bepaal je voor een groot deel zelf.

In de statuten is ook beschreven hoe de herverkiezing van bestuursleden in z’n werk gaat (artikel 11 en 18): bestuursleden worden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen voor de periode van 3 jaar waarna zij zich opnieuw verkiesbaar kunnen stellen. In het zogenaamde ‘rooster van aftreden’ wordt bijgehouden wie aan de beurt is zich verkiesbaar te stellen. Ook is in de statuten bepaald dat jaarlijks tenminste een derde van het bestuur aftreedt, waaronder ook één lid van het dagelijks bestuur.

Vanuit het huidige bestuur heeft Evert (Toercommissie) inmiddels aangegeven na de komende ALV niet meer terug te willen keren in het bestuur. Ook Herman (o.a. Bouwcommissie) is aan de beurt zich verkiesbaar te stellen net als Jan, onze voorzitter. Voor (in ieder geval) drie posities in het bestuur zoeken we dus kandidaten.

Mijn vraag aan jullie:
denk er eens over na of je jouw talenten wilt inzetten om ons bestuur te komen versterken. Tot aan de ALV wijden we maandelijks in de nieuwsbrief een stuk aan dit thema. Mocht je hierover vragen hebben, benader dan Jan of mij en we geven je tekst en uitleg over deze boeiende rol binnen onze vereniging.