PR-commissie verslag 2019

In 2019 is het aantal leden ongeveer gelijk gebleven. De open woensdagavonden en de watersportdag in Woubrugge heeft weinig of niets opgeleverd. Dit is voor de pr-commisie de reden om een uitgebreid programma voor 2020 op te zetten.