rooster Poeltje

Gebruik AKV Poeltje 2019

Zondag 24 maart 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 31 maart 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 7 april 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Donderdag 9 mei Slalommers halen het parcours weg
Zondag 12 mei Groene hart Polo toernooi op het Poeltje
Donderdag 16 mei Slalommers hangen het parcours terug
Zondag 2 juni 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 16 juni 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 30 Juni 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 14 julli 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 1 september 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 22 september 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje Zondag 6 oktober 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 3 november 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje
Zondag 17 november 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje Zondag 1 december 10:00 – 12:00 uur slalom op het Poeltje

Dinsdagavonden in de wintertijd 19.30 – 21.00 uur training (basis)techniek op het Poeltje

Woensdagavonden in principe altijd polo

Donderdagavonden in principe altijd 19.30 – 20.30 uur slalom op het Poeltje