sleutelreglement

SLEUTELREGELING
Er zijn voor de toegang tot het kanohuis drie series sleutels in gebruik.
A-sleutels
Met een sleutel van deze serie kan men de voordeur en de binnendeur naar de loods openen. Deze sleutel is beschikbaar voor seniorleden die over een stallingsplaats beschikken en voor seniorleden, die dat wensen. De laatstgenoemde leden dienen hun wens kenbaar te maken bij de botencommissie en aan de volgende criteria te voldoen:
Zij moeten beschikken over de basisvaardigheden voor kanovaren, zoals bijvoorbeeld het met goed gevolg doorlopen
van de cursus-A, dan wel ten genoegen van de technische commissie aantonen, dat wel over die basisvaardigheden wordt beschikt.
Voldoende bekend zijn met het “reglement voor kanostalling en gebruik verenigingskano’s”
B-sleutels
Met een sleutel van deze serie kan men de voordeur, de binnendeuren naar de loods, de kantine en de werkzolder openen. Deze sleutel is beschikbaar voor seniorleden die in een commissie actief zijn.
C-sleutels
Met een sleutel van deze serie kan men de voordeur, de binnendeuren naar de loods, de kantine, de werkzolder en de keuken openen. Deze sleutel is beschikbaar voor bestuursleden en de bar- en bouwcommissie.
VOORWAARDEN
a) Sleutels blijven eigendom van de vereniging en worden uitsluitend uitgegeven aan seniorleden, die hiervoor genoemd zijn bij A-, B- of C-sleutel.
b) De ontvanger dient een verklaring te ondertekenen en een borgsom te betalen aan de penningmeester, ter hoogte van het
bedrag dat is aangegeven in hoofdstuk 5.
c) Sleutels dienen bij opzegging van het lidmaatschap en/of de stallingplaats of op verzoek van het bestuur onmiddellijk te
worden teruggegeven aan de penningmeester, waarna de borgsom door deze wordt terugbetaald.
d) Uitlenen (behalve aan seniorleden uit hetzelfde gezin) of kopiëren van sleutels is niet toegestaan.
e) Het verlies van een sleutel dient onmiddellijk aan de penningmeester te worden gemeld. Er dient een verklaring ten aanzien van het verlies te worden ingevuld en ondertekend.
f) Bij gebruik van de sleutel is de houder verplicht alle bekend gestelde maatregelen betreffende het betreden en verlaten van het kanohuis te nemen.