Toercommissie verslag 2019

Afgelopen jaar telde onze toerkalender maar liefst ruim 40 tochten (25 reguliere tochten en nog eens 17 korte tochten). Grofweg kunnen we de tochten in de volgende categorieën indelen; Binnenwater- en grootwater tochten, waarbij beide varianten zowel als dagtocht als ook als meerdaagse tocht op de agenda voorkwamen. Een aparte categorie is de korte tocht op zondagochtend.

Ondanks het boven gemiddeld aantal uitgevallen tochten in verband met de weersomstandigheden, zijn er alsnog vele leuke tochten gevaren. De buitenlandse trektocht en de zeetrektocht zijn vaste successen. Daarnaast zijn er een aantal prachtige tochten gevaren op onder andere de Hollandse IJssel, de Roer en Niers, in Utrecht en de Horsten. Grootwatervaarders kwamen zoals de laatste jaren gebruikelijk, ook goed aan hun trekken. Een aantal hoogtepunten waren, De IJsseltocht (alternatieve Veluwerally), Lauwersmeer/Engelsmanplaat, de zeetrektocht in Denemarken, en een eerste bezoek aan de Marker Wadden. 

Over de korte tochten op zondag krijgen we als commissie niet veel terugkoppeling, echter deze blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien. 

Onze clubdag werd dit jaar getrakteerd op fantastisch weer. De geweldige opkomst zou hier maar zo eens mee te maken kunnen hebben gehad. 

Vanuit de toercommissie kan 2019 de boeken in als een zeer geslaagd vaarjaar! Zoals de gehele vereniging dat is, is ook de toercommissie afhankelijk van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Langs deze weg wil ik deze commissieleden en alle tochtleiders danken voor hun inzet.