De één houdt hoop op mooi natuurijs,  de ander telt af tot het vaarseizoen weer begint.
Vreemd eigenlijk om over een vaarSEIZOEN te spreken, we kunnen immers het hele jaar doorvaren…..of toch niet?
Op zondag 29 januari stond er een tocht rond Nieuwkoop gepland. Vol goede moed troffen 4 kanoërs elkaar op deze zondagochtend. Het ijs dat zich in de voorafgaande week had gevormd bleek op sommige plaatsen nog te dik om ook maar een poging te willen ondernemen de strijd hiermee aan te gaan. Het alternatief, zoals al in de uitnodiging was vermeld, bestond uit een wandeltocht. Maarten opperde om het rondje 4-molengang te gaan lopen. Voor veel Alphenaren natuurlijk een bekend rondje, maar voor mij de eerste keer.
Voordeel was dat ik deze tocht werd begeleid door 3 gidsen. Al met al een prima invulling van deze ochtend.

Maar goed; we zijn primair lid van deze club om lekker te varen. In clubverband is de eerstvolgende gelegenheid, rond de verschijningsdatum van deze Peddelsteun, namelijk op zaterdag 25 februari, de maandtocht op de Kaag. Daarnaast zal Rob Vriend ons op zondag 19 maart meenemen naar het altijd mooie en verrassende vaarwater rond Loodrecht, gecombineerd met de Vecht. Voor het verschijnen van de eerstvolgende Peddelsteun zullen ook onze jaarlijkse open dagen plaatsvinden. Dit keer in samenwerking met de roeivereniging op een tweetal zaterdagen (1 en 8 april) en op woensdagavond (5 april), tevens onze reguliere clubavond. Mocht je geïnteresseerden hebben in je vrienden- of kennissenkring, maak ze dan opmerkzaam op deze data. Verder zullen Hans en Maarten ons trakteren op een in en rond Amstelveen (zondag 9 april). Deze tocht is gezien het type vaarwater en de afstand bij uitstek geschikt voor alle leden.

Vanaf zondag 2 april gaan ook de korte tochten weer van start. Kenmerk hiervan is dat aanmelding niet nodig is, de tocht om 10:00 uur begint en de tocht “kort” is. Het streven is tussen 14 en 15 uur weer terug te zijn bij het clubhuis. Deze korte tochten zijn bijvoorbeeld goed te gebruiken voor nieuwe leden om tochtervaring op te doen, maar ook voor bestaande leden om aan het begin van het seizoen voorzichtig de conditie weer op te bouwen.
Mochten jullie aan het begin van het jaar de tochten waarin je geïnteresseerd bent alvast op de privékalender hebben overgenomen, dan wil ik jullie vragen zo nu en dan toch even op de website te controleren of er nog wijzigingen zijn doorgevoerd. Alhoewel we natuurlijk proberen het aantal wijzigingen te minimaliseren, ontkomen we er toch niet altijd aan.
Tot binnenkort op het water.

Met vriendelijke groet, mede namens de toercommissie,
Evert Groeneveld

De foto is van de website van de Molenviergang in Aarlanderveen.