Vorig jaar zijn we gestart met een zeekajakweek op de Duitse wadden. Deze week was een daverend succes en dat is dan ook de reden dat er dit jaar weer een buitenlandse zeetrektocht op de toerkalender staat.
We zijn druk bezig met de voorbereiding en we kunnen alvast verklappen dat ons vaargebied weer de Duitse wadden zal zijn.

De zeetrektocht staat gepland van zaterdag 9 september t/m zaterdag 16 september (terugkomst zou door onvoorziene omstandigheden ook zondag 17 september kunnen worden).
De plannen wijken iets af van het vorig jaar. We gaan auto’s uitzetten zodat start- en eindpunt van de tocht niet op dezelfde plek zullen liggen. Dit maakt het mogelijk een groter gebied per kajak te verkennen.

zeekaart

Ter voorbereiding voor deze zeetrektocht zal er in het weekend van 4, 5 en 6 augustus (LET OP: data wijken af van de tot nu toe in de toerkalender opgenomen data) een voorbereidingsweekend worden georganiseerd.
Het vertrek op vrijdagavond zal tussen 18 en19 uur liggen.
In dit weekend zal er veel aandacht zijn voor veiligheid op zee en geoefend worden met onder andere; slepen, redden en navigatie. De tweede dag zal er een grootwatertocht worden gevaren. Mocht er in de buurt een leuke branding staan, dan zal worden geprobeerd ook dat onderdeel te maken van het voorbereidingsweekend. De locatie zal ergens op de Zuid-Hollandse- of Zeeuwse eilanden zijn. Dit mede afhankelijk van beschikbare kampeerplaatsen.

zeekano

We willen graag ruim van tevoren duidelijkheid hebben over de deelname om niet op het laatste moment geconfronteerd te worden met uitdagingen rondom het reserveren van een kampeerplaats of het regelen van vervoer.

Voor alle duidelijkheid:

 1. Je kunt je afzonderlijk opgeven voor het voorbereidingsweekend (ook als je niet van plan bent mee te varen met de zeetrektocht) en de zeetrektocht;
 2. Als je met de zeetrektocht mee wil, maar nog weinig ervaring hebt op groot water, is het voorbereidingsweekend verplicht. Uiteindelijk besluit de tochtleiding van de zeetrektocht of je ervaring en techniek voldoende is om mee te kunnen met de zeetrektocht.
 3. Je moet voor beide evenementen beschikken over de juiste uitrusting. Dat is in het kort:
  • Een zeekajak met grijplijnen;
  • Juiste kajak kleding (inclusief goed zwemvest);
  • Kampeeruitrusting
  • Sleeplijn en pomp (optie, minimaal de helft van de deelnemers)
  • Reserve peddel (optie, aantal van de deelnemers)
 4. De kosten voor zowel het voorbereidingsweekend als de zeetrektocht bestaan uit vervoer (vervoersregeling zal van toepassing zijn), staplaats op de camping en, als je het niet zelf meebrengt, iets te eten.
 5. Deelname is op eigen risico
 6. Alhoewel altijd van kracht; graag speciale aandacht voor het AKV veiligheidsreglement

Heb je interesse in één of beide evenementen, geeft je dan VOOR ZATERDAG 15 JULI op bij Evert Groeneveld (evert@egroeneveld.nl).
Bij opgave duidelijk aangeven voor welke tocht(en) je je aanmeldt, en of je kunt/wilt rijden.

Mocht je nog vragen hebben, bel dan even (06-31979752).

Met vriendelijke groet,
Evert Groeneveld
toercommissie AKV “De Kromme Aar”