Het zit er weer op de klaverjascompetitie voor dit winterseizoen. De laatste avond viel wel een beetje tussen “de wal en het schip”. De catering was weer prima en de sfeer ook. Maar er waren wat afzeggingen, waardoor o.a. de spanning er wel een beetje van af was. De eerste 5 plaatsen bleven gewoon ongewijzigd. De eindstand is dus als volgt.:
1. Huub Mentink met een gemiddelde van 1722  2. Joop van Nuland, 1684  3. John Vastenhout, 1671  4. Ingrid Nieuwenhuijsen, 1574  5. Tom Reijchard, 1569  6. Herman van Huis, 1487  7. Albert van Diemen, 1463  8. Lau Rentes, 1436  9. Jaap Kok, 1432  10. Theo van der Valk, 1290    De spelers die minder dan acht avonden hebben meegespeeld, zijn niet in de eindstand opgenomen.

Harald Sprenkeling (geen kanovaarder maar de buurman van Jaap Kok) was deze laatste avond de beste met een gemiddelde van 1661 punten en Jaap Kok ging met de poedelprijs naar huis.

Ingrid Nieuwenhuijsen ging als beste (en enige) vrouwelijke speler er met een mooi chocolade-ei vandoor.

Onze sponsor, Huub Mentink, deelde nog mee, dat hij er na 18 jaar (!) sponsoring mee stopt. Maar zijn naam kan nog net worden bijgeschreven op de beker (zie hierboven).

Ik roep jullie hierbij op om nieuwe klaverjassers te werven onder jullie familie, vrienden en buren. Anders krijgen we volgend seizoen niet twee tafels gegarandeerd bezet. En dan stopt, wat mij betreft, de competitie.

Rest mij nog jullie een goede kanozomer toe te wensen.

Namens het Winteam,     Jaap Kok