Agenda ALV 16 oktober 2020

Hieronder vind je de agenda en alle bijbehorende stukken. Als je problemen hebt met het lezen van de stukken kan je dat naar de secretaris mailen en dan worden ze per mail toegezonden.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda, mededelingen en berichten van verhindering.
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2019 *)
  klik hier voor verslag
 4. Jaarverslagen 2019
  klik hier voor de jaarverslagen
 5. Financieel jaarverslag 2019
  (wordt via de mail toegezonden)
 6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2019
 7. Bestuursverkiezing *)
 8. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 2020 *)
 9. Begroting 2020*)
  exploitatie 2019 en begroting 2020.
  (wordt via de mail toegezonden)
 10. Jaar- en beleidsplannen van de commissies *)
  klik hier voor de jaarplannen voor 2020
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

ad 3
De eerste lezing van het conceptverslag heeft in nieuwsbrief van augustus 2019 gestaan. Er zijn geen op- en aanmerkingen binnengekomen bij het secretariaat.

ad 7
Dit jaar treden Herman van Huis, Evert Groeneveld en Michael Appel af. Als kandidaat-bestuursleden hebben zich Wim Dieho (als vertegenwoordiger van de bouwcommissie) en Toon van den Hooren (als vertegenwoordiger van de boten- en de kanotechnische commissie) gemeld. Wij hopen dat ook zich nog iemand kandidaat stelt om de toercommissie te vertegenwoordigen en iemand die de taak van secretaris op zich wil nemen. Tot de aanvang van de vergadering kunnen namen van (tegen)kandidaten worden ingeleverd bij de secretaris. 

ad 9
De financiële stukken vind je niet op de website. Zij zijn/worden apart met de mail toegestuurd.

ad 10
Over de Jaarplannen zal ter vergadering desgevraagd een nadere toelichting worden gegeven. In de verschillende beleidsplannen vinden alleen enkele kleine, tekstuele, aanpassingen plaats. De jaarplannen zijn te verkrijgen op onze website (www.krommeaar.nl). Gedrukte exemplaren zijn op te vragen bij de secretaris en zullen ook ter vergadering aanwezig zijn.