Barcommissie jaarplan 2019

terug naar agenda  

De bezetting van de bar
De bardienst wordt gedraaid door ca. 6 vaste vrijwilligers.

Assortiment en prijzen
Het assortiment en de prijzen zullen in 2019 weer vrijwel hetzelfde blijven als in 2018. Voor enkele producten zullen de prijzen naar boven toe worden bijgesteld. Niet lopende producten worden uit het assortiment gehaald.

Aanpassingen bar
Door het jaar heen zal bekeken worden, net als in 2018, of aanpassingen aan de inrichting van de kantine noodzakelijk zijn. Als dit het geval is en als de financiële situatie het toelaat, zullen de aanpassingen verwezenlijkt worden.

Wetgeving allergene stoffen
Nieuwe wetgeving sinds 2015 maakt het ook voor ons noodzakelijk om in de bar bij te houden welke allergene stoffen de producten bevatten, die we in de bar aanbieden, zodat we onze gebruikers in de bar op hun verzoek kunnen informeren. Voor producten die in de oorspronkelijk verpakking blijven, waarop de informatie over allergene stoffen is vermeld, hoeven we niets te doen. Voor producten die los worden gepresenteerd, wordt deze informatie door de barcommissaris in de barmap onder de tab ‘allergene stoffen’ vermeld, direct bij introductie van deze producten in de bar.

Schoonmaak van het clubhuis
De schoonmaakploeg bestaat nu uit 3 groepen van 2 mensen. We streven er naar om de ploeg met nog 2 groepen uit te breiden. We doen een dringende oproep aan de overige leden van de club om zich te melden als hulp bij het schoonmaken. Vele handen maken licht werk.

terug naar agenda