Bouwcommissie jaarverslag 2018

In het najaar 2018 is met de bouw van de trailerstalling begonnen. Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, in het bijzonder Aat van der Valk en Wim Dieho, is het voorspoedig verlopen.

Het dak lekt regelmatig en daar moet nog een goede en betaalbare oplossing voor worden gevonden.

Het groenonderhoud loopt voorspoedig.

terug naar agenda