Kanotechnische Commissie jaarplan 2019

terug naar agenda  

Als inleiding graag eerst een opmerking over de naam van de commissie: de naam Technische Commissie gaf helaas regelmatig aanleiding tot misverstanden, daarom is het voorstel om de naam te wijzigen in Kanotechnische Commissie (met KTC als afkorting). Dit in de hoop dat deze naam meer recht doet aan de taken die deze commissie graag wil uitvoeren.

Allereerst willen we een aantal cursussen en instructies organiseren, e.e.a. wel binnen de mogelijkheden van de commissie:

 • De introductiecursus met alle basistechnieken voor alle beginnende kajakvaarders. In dit verband wel een pleidooi voor meer en betere contacten/afstemming tussen de mentoren (voor de eerste opvang en kennismaking) en de instructeurs die de introductiecursus verzorgen.
 • Bij voldoende belangstelling willen we als vervolg op de “introductiecursus” verdere instructies verzorgen die opleiden voor de diploma’s kajakvaardigheden A en B (KVA en KVB).
 • We zullen het sportief varen, het “trimmen op het water”, stimuleren. Het gaat hierbij primair om de kanotypen Eska, Surfer, K2 en K4 en dat in de periode vanaf mei vanwege de watertemperatuur. Pas in tweede instantie komen de typen K1 en “bijna K1” aan de orde.  Bij de senioren zal er in de meeste gevallen individueel gevaren worden, maar we zullen toch ook op enkele data, juist vanwege K2 en K4, proberen groepjes te vormen met mogelijk instructies/trainingen. Hierbij kunnen we denken aan de dinsdagavond, in dat geval is het een combinatie met de training kanotechniek, of eventueel andere momenten na overleg.
 • Naar behoefte instructies “open kano”, in de eerste plaats voor de bekende (dikke) familiecanadees en eventueel ook voor de sportievere open-kanotypes zowel 1- als 2-persoons.

De organisatie van de zwembadinstructies in de periode november t/m maart, 5 keer op een zaterdagavond, waarbij peddeltechniek, eskimoteren en reddingsoefeningen op het programma staan. De organisatie wordt verzorgd door Toon van den Hooren en Jan Hordijk. Uiteraard wordt er in het zwembad ook tijd gereserveerd voor de kanopologroep.

Enkele instructies in eskimoteren en reddingsoefeningen in buitenwater naar behoefte.

Verder is aan de orde:

 • Naar behoefte de organisatie van examens voor de hierboven genoemde diploma’s en certificaten. Hierbij zullen we een vergoeding vragen voor de gemaakte examenkosten.
 • Op de dinsdagavond is er een training kanotechniek, gericht op conditie en techniek. Vanuit deze groep zal ook het brandingvaren georganiseerd worden en bij gunstige omstandigheden zou ook de jeugd mee kunnen.
 • De slalomtraining voor de jeugd samen met Wyrda (Woerden) wordt voortgezet, vanaf maart t/m november: op zondag en één keer per twee weken. Er wordt gevaren bij onze vereniging in de ‘kom’ (poeltje) van de Wetering. De instructeur/trainer is Aschwin Zax.

Met deze groep wordt ook enkele keren gevaren op de slalombaan in St. Oedenroede, geschikt voor beginners jeugd en de wildwaterbaan in Hardenberg. Een alternatief is de ww-baan in Hohen Limburg.

Enkelen van deze groep zullen meedoen aan slalomwedstrijden. Op donderdagavond is er ook een slalomgroep voor volwassenen actief, met trainer Ashwin.

 • Wildwatervaren:
  Naar behoefte en met voldoende instructeurs kunnen we (enkele keren) een dagje of weekend wildwatervaren organiseren op de ww-baan in Hohen Limburg (Duitsland) en/of de ww-baan in het Vechtpark in Hardenberg.
 • De commissie zal een instructie-avond ‘onderkoeling en veiligheid’ organiseren, minimaal elke 2 jaar en/of aansluitend op enkele introductie-cursussen.
 • We zullen de ontwikkelingen bij de kaderopleidingen op de voet volgen en betrokkenen en belangstellenden daarover informeren, alles met het doel om hen hiervoor te interesseren.

In het Watersportverbond zijn alle opleidingen ondergebracht in het CWO, de Stichting Commissie Watersport Opleidingen.

We zouden het toejuichen als en nieuwe kano-instructeurs zouden bijkomen!

Op dit moment hebben we 2 actieve instructeurs niveau 3 in huis, Toon met een recent verlengd diploma en Herman met een recent verlopen diploma. Hans heeft een reeds lang verlopen diploma, maar heeft veel deskundigheid op het gebied van de ‘open kano’ en het zeekajakken. Aschwin heeft veel ervaring op het gebied van slalom, maar geen diploma. Mieke heeft een niveau 2 diploma.

 • De commissie zal pas weer medewerking verlenen aan “kanovaren met de schooljeugd”, indien een goede regeling kan worden overeengekomen omtrent de onderwerpen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tijdens het varen.
 • De leden van de commissie zijn altijd beschikbaar voor adviezen over de geschiktheid van kanotypen in relatie tot de vaarder en het gebruik.

terug naar agenda