Punten rondvraag alv 2019

 1. Er zou op de website meer aandacht moeten zijn voor opleidingen, van WSV en eventueel van AKV. 

Wij zijn het daar mee eens en we gaan proberen de opleidingen duidelijk op de website en in de Nieuwsbrief te vermelden. 

 1. De contributie is veel te laag. In deze tijden zijn de contributies van vrijwel alle andere sportverenigingen fors hoger. 

De contributie heeft tot doel de begroting sluitend te maken. Als wij, het bestuur in samenspraak met de leden, besluiten investeringen te doen kan het gevolg zijn dat wij de contributie moeten verhogen. Op dit ogenblik is het nog niet aan de orde. 

 1. De prijzen van de bar zijn zeer laag. Dit zou daarentegen een goede inkomstenbron voor de vereniging kunnen zijn. 

De prijzen aan de bar moeten geen belemmering worden voor het kantinebezoek of voor het geven van een rondje. Bovendien is de omzet van de kantine zodanig dat er wel een forse verhoging moet komen om echt een goede inkomstenbron te worden. 

 1. Er is vorig jaar een nieuwe boot aangeschaft. Gaan we nu doorpakken en alle oude zooi vervangen? Boten waar we niets mee doen en opgelapte boten moeten worden afgevoerd. 

De botencommissie bepaalt, namens het bestuur, ieder jaar welke boten we nodig hebben aan de hand van de activiteiten die we willen gaan ontwikkelen. Boten waar we niets mee doen worden afgestoten. We gaan binnen het bestuur wel praten over de versnelling van de vernieuwing van het botenbestand (zie ook jaarplan) 

 1. Er is structureel te veel rommel in de loods. Wellicht een faciliteit inrichten met lockers en opbergvakken. 

Er is inderdaad te veel rommel. Iedereen is daar vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor en moet daar zo nodig voor aangesproken worden. Over lockers moet nog in het bestuur gesproken worden. 

 1. Er zou een maximale termijn moeten worden geïntroduceerd waarop bestuursleden in het bestuur kunnen zitten. 

De maximale tijd staat niet in de statuten. Bestuursleden blijven tot in de lengte van dagen herkiesbaar. Wel dat jaarlijks tenminste een derde van het bestuur aftreedt, waarvan 1 lid van het dagelijks bestuur. Maar in principe kunnen zij weer door de ALV gekozen worden. Het is dus aan de leden om nieuwe kandidaat-bestuursleden aan te dragen en daar hun voorkeur voor uit te spreken. Zie voor de details de statuten. Hier vind je de statuten (zie artikel 11 voor het bestuur) 

 1. Er zou van ieder lid een vrijwilligersbijdrage moeten worden gevraagd. Naleving zou moeten worden afgedwongen op straffe van royering. 

Vrijwilligerswerk kan alleen leuk zijn als er geen druk op staat. We kunnen alleen nieuwe leden proberen te overtuigen dat meewerken de basis van een vereniging is. Royering vinden wij te ver gaan. 

 1. Hoe lang gaan we nog door met dat modderen met het dak van de loods? 

Het bestuur vindt de oplossing van de lekkage (niet het modderen) prioriteit hebben en het staat ook elke keer op de agenda. Het gaat over serieuze bedragen. Wij doen ons best zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Dat is ook beloofd in de ALV. 

 1. Wanneer gaat de houten boomstamkano, die in de loods ligt eens verdwijnen? 

Binnenkort, op zijn laatst in september, gaat de boomstamkano uit de loods. Dit gaat mede in overleg met de eigenaar. 

 1. De groep die de groenvoorziening voorheen verzorgde ligt nu uit elkaar sinds Wim Dieho het gras maait maar de randen worden niet gemaaid. Het geheel geeft een rommelige aanblik. 

Is dit nog een actueel punt? 

 1. De bomen op het parkeerterrein moeten worden gerooid. 

Daar zijn we het mee eens. Het is een zaak van de provincie waar wij de grond van huren. Het rooien van de bomen kost veel geld en het is geen doe-het-zelf-klus.  

 1. De graffiti op het clubgebouw moet worden verwijderd. 

Weghalen is zeer kostbaar en zeer waarschijnlijk wordt het snel opnieuw weer door “kunstenaars” versierd. Ons oude plan is actie te gaan ondernemen als het talud langs de parallelweg van de Zegerbaan voldoende begroeid is, zodat ons gebouw minder zichtbaar is. Onze voorkeur is dan om de hele muur te laten overschilderen. 

 1. De datum van de buitenlandse trektocht is voor veel leden ongelukkig. Wellicht kan die worden verplaatst. 

Begin juni is een bewuste keus geweest. Het is voor velen een tussendoor-vakantie, die niet te dicht op de zomervakantie moet zitten. Daarom steeds gekozen voor midden tussen de feestdagen (hemelvaart + pinksteren) en de zomervakantie. 

 1. Bij grote uitgaven moet er veel meer worden teruggekoppeld naar de ledenvergadering. 

Dat hebben we in de ALV afgesproken. 

 1. Ik mis de Peddelsteun. De website is saai en nodigt niet uit om lekker door te klikken. 

De Peddelsteun is verleden tijd. Het kan altijd beter. Wij wachten ook op jullie verbetervoorstellen. De structuur/vormgeving gaan we aanpassen. Harald, Thijs en Jan Hordijk gaan daarmee aan de slag. De inhoud moet toch echt mede van de leden komen. 

 1. De tegelvloer van de loods moet weer worden verhoogd. 

De vloer moet weer opgehoogd worden, maar het is een hele klus: de stellingen moeten ook mee omhoog. Enkele noodmaatregelen moeten we wel uitvoeren. Het ophogen hoeft nog niet direct, maar het kan niet te lang wachten. 

 1. De muren van de kantine moeten eens worden wit gestukt. Het ademt allemaal wel erg sterk de jaren 60. 

We denken dat door een geleidelijke aanpassing wel het een en ander mogelijk is. Wij denken daarbij niet aan stuken. Suggesties voor een verdere aankleding/aanpassing zijn welkom. 

terug naar de Nieuwsbrief van augustus