Toercommissie jaarplan 2019

terug naar agenda  

Door het vertrek van Rob Vriend bestaat de toercommissie aan het begin van 2019 uit de volgende leden; Hans Parmentier, Maarten Blasse, Reinier Elbersen en Tom Reijchard. Evert Groeneveld vervult de taak van toercommmissaris.

Het jaarprogramma biedt wederom een grote diversiteit aan type tochten. Dag- of meerdaagse tochten op binnenwater, en voor de grootwaterliefhebber dag- of meerdaagse tochten op meren en zee.

Naast deze georganiseerde tochten, waarvoor leden zich over het algemeen dienen aan te melden, worden in de periode tussen 1 april en 30 september op zondagochtend korte tochten gevaren. Voor deze korte tochten is een tochtleider aangewezen, echter opgave vooraf is niet vereist. De tochten zijn kort (10, maximaal 15 km), waardoor we ‘s-middags op tijd (tussen 14-15 uur) terug zijn bij het clubhuis. De korte tochten zijn ook geschikt voor nieuwe leden die tochtervaring willen opdoen.

Dit jaar is er met de verenigingen MdR en de Ronde Venen contact gezocht met als doel deelname aan een aantal van elkaars tochten mogelijk te maken. In 2019 willen we hier ervaring mee opdoen.

De tochten voor 2019 zullen in de agenda op de website worden opgenomen. Meer detail over de tocht en een aanmeldformulier worden 2-6 weken van tevoren toegevoegd.

In de digitale nieuwsbrief zullen de tochten voor de komende periode onder de aandacht worden gebracht.

Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt bij alle AKV tochten. Er zal het hele jaar door aandacht zijn voor veiligheid. Dit bestaat naast een goede voorbereiding uit aandacht voor uitrusting en kleding. Voor grootwatertochten zijn 2 leden in het bezit van een marifoon en het daarvoor vereiste bedieningscertificaat.

Naast de winteractiviteiten in het zwembad wordt getracht een aantal woensdagavonden extra aandacht te besteden aan het thema veiligheid middels oefeningen van onder andere reddingen en slepen, maar mogelijk ook middels lezingen waarin het herkennen van (potentieel) gevaar en EHBO aan bod kunnen komen.

terug naar agenda