toercommissie jaarverslag 2018

terug naar agenda  

Afgelopen jaar hadden we wederom een goed gevulde toeragenda. Grofweg kunnen we de tochten in de volgende categorieën indelen; Binnenwater- en grootwatertochten, waarbij beide varianten zowel als dagtocht als ook als meerdaagse tocht op de agenda voorkwamen. Een aparte categorie is de korte tocht op zondagochtend.

Over het algemeen werden de tochten goed bezocht. Het deelnemersaantal lag tussen de 3 en 10 personen.

In 2018 zijn een aantal hoogtepunten te noemen; de binnen- en buitenlandse trektocht en de zeetrektocht zijn net zoals het Amsterdam Light festival vaste successen. Ook het wederom door onze vereniging georganiseerde “rondje Venen” mocht zich verheugen in een behoorlijke belangstelling. Het weekend Tiengemeten en de “overlevingstochten” van Ries (Dinkel en Grensmaas/Swalm) verdienen een bijzondere vermelding.

Over de korte tochten op zondag krijgen we als commissie niet veel terugkoppeling, echter deze blijkt nog steeds in een behoefte te voorzien.

Leuk en goed bezocht was dit jaar wederom onze clubdag. Jammer dat de tocht door Amsterdam niet op deze dag heeft kunnen plaatsvinden, maar goed te weten dat ieders flexibiliteit ertoe heeft geleid dat deze uiteindelijk toch een week later is gevaren.

Zoals de gehele vereniging dat is, is ook de toercommissie afhankelijk van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Langs deze weg wil ik deze commissieleden en alle tochtleiders danken voor hun inzet.

terug naar agenda