AKV veiligheidsreglement

veiligheid1. Kanovaren in verenigingsverband betekent dat er meest al in groepsverband gevaren wordt en daardoor is iedere deelnemer gedeeltelijk afhankelijk van de groep. Het is mogelijk dat door de problemen vanéén vaarder of vaarster de hele groep aan een groter risico bloot gesteld wordt. Het is
daarom in ieders belang dat dit AKV-veiligheidsreglement, en de voor een bepaalde tocht met de leiding gemaakte afspraken nageleefd worden. 
2. Leden van de vereniging en gastvaarders dienen zich bij verenigingsactiviteiten (en bij voorkeur ook bij andere activiteiten) aan dit AKV-veiligheidsreglement te houden.
3. De in de verschillende takken van kanosport gebruikelijke veiligheidsnormen en gedragsregels ten aanzien van uitrusting, voorbereiding en vaartechnisch vermogen van de vaarders(sters) dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Het AKV-veiligheidsreglement is een aanvulling op deze regels.
4. Kanovaren zonder te kunnen zwemmen is niet toegestaan.
5. Het AKV-veilgheidsreglement is opgesteld in het belang van de veiligheid van ieder lid afzonderlijk en die van de groep als geheel. Veilig varen betekent dan ook niet alleen voldoen aan de minimale veiligheidseisen ten aanzien van boot, kleding en persoon, maar ook het opvolgen van een dringend advies van de begeleider. Ieder lid en/of iedere deelnemer vaart te allen tijde voor eigen risico en verantwoording.
6. Per tak van kanosport worden de volgende verplichtingen en aanbevelingen gegeven:

TOERVAREN
zwemvest: verplicht op groot en open water, aanbevolen onder alle omstandigheden en met
name in de maanden oktober tot en met april  drijfvermogen: verplicht op groot en open
water aanbevolen onder alle omstandigheden
neopreen: behoort tot de standaarduitrusting op groot en open water en op alle wateren in
de herfst, winter en vroege voorjaarsperiode en kan verplicht worden door de begeleider
Voor de jeugdleden geldt bovendien nog het volgende:
Per 4 jeugdleden is er 1 begeleider. Minimaal zijn er altijd 2 begeleiders.
Er wordt altijd met zwemvest gevaren.

WILDWATERVAREN
varen op wildwater categorie 5 of hoger is in verenigingsverband niet toegestaan

zwemvest: verplicht onder alle omstandigheden

helm: verplicht onder alle omstandigheden
drijfvermogen: verplicht onder alle omstandigheden

neopreen: behoort tot de standaarduitrusting op wildwater en kan verplicht worden door de begeleider

 

ZEEVAREN
zwemvest: verplicht onder alle omstandigheden
helm: bepaald door de leiding
drijfvermogen: verplicht onder alle omstandigheden
neopreen: behoort tot de standaarduitrusting op groot en open water en kan verplicht worden door de begeleider
grijplijnen: verplicht
draaglussen: verplicht met handvatten
verplichte uitrustingsstukken per groep:
1. meerdere reservepeddels
2 .overlevingspakket

3 .noodsignalenpakket

 

BRANDINGVAREN
zwemvest: verplicht onder alle omstandigheden
helm: verplicht onder alle omstandigheden
drijfvermogen: verplicht onder alle omstandigheden
neopreen: behoort tot de standaarduitrusting in de branding en kan verplicht worden door de

begeleider

 

KANOPOLO
zwemvest verplicht als lichaamsbescherming
helm met gelaatsscherm: verplicht onder alle omstandigheden
neopreen: naar behoefte

drijfvermogen: naar behoefte

 

nb: De vermelding “behoort tot de standaarduitrusting” bij “neopreen” houdt in dat iedere deel-
nemer neopreen bij zich heeft en dat aanbevolen wordt het te gebruiken.
Aanbevelingen voor veilig varen onder alle omstandigheden (bijlage bij het AKV-veiligheidsreglement).
1. Ga nooit alleen groot open water of snelstromende rivieren op. Vaar minimaal met zijn drieën.
2. Als je omslaat, blijf bij je kano en wacht op hulp of als de kant nabij is, zwem dan bij voorkeur met kano naar de kant.
3. Bij het wildwatervaren is het verkennen van de rivier in verband et stroomversnellingen, obstakels en stuwen noodzakelijk.
4. Draag geen kaplaarzen in de kano; ze zijn bijzonder hinderlijk als er noodgedwongen gezwommen moet worden.

5. Respecteer andere water en/of oevergebruikers en blijf op redelijke afstand.

6. Geef beroepsvaart en grote pleziervaart altijd voorrang.
7. Vaar op meren en rivieren niet in de vaargeul als dat niet strikt noodzakelijk is.
8. Gebruik goed en betrouwbaar transportmateriaal.