Informatiebijeenkomst trailerstalling op 16 augustus 2018

Op donderdagavond 16 augustus is er in het kanohuis een informatiebijeenkomst gehouden over de aanstaande bouw van de trailerstalling. Na een algemene uitnodiging van het bestuur aan de leden zijn een twintigtal geïnteresseerden bijeengekomen. Naar aanleiding van commentaar over de begroting en uitvoering.

De voorzitter, Jan Hordijk, doet de aftrap van de bespreking. Het actiepunt van de bouw van een aparte stalling voor de (destijds) twee gewone trailers en een polobotentrailer is ontstaan in het jaar 1992. Sindsdien heeft het actiepunt vele jaren zonder enige bouwactiviteit voortbestaan. Wel is er een vergunning voor aangevraagd en verkregen, een ontwerptekening gemaakt en een begroting opgesteld (€ 5.000 tot € 10.000) voor een stalling van één grote en een kleine trailer. Daarna is de locatie aangepast (naar de achterkant van de loods) en is er een projectleider gevonden (Wim Dieho). Deze heeft een concreet ontwerp en begroting (€ 8.000,-) opgesteld en gaat binnenkort aan de slag bij de opkomst van voldoende vrijwilligers.

De projectleider, Wim Dieho, neemt het woord en verduidelijkt het ontwerp. Het uitgangspunt is een robuust ontwerp waardoor weinig onderhoud noodzakelijk zal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van betonnen poeren in de grond waarop stalen balken (verstelbaar) worden gemonteerd. De dakconstructie met puntdak wordt verder in hout uitgevoerd. De wanden zijn open hekwerk waar eventueel klimop tegen kan groeien. Het dak heeft een oversteek van 60 cm.

Bij de uitvoering van de plannen zijn minimaal een achttal vrijwilligers nodig op een aantal avonden en wellicht middagen. De begroting is opgemaakt met standaardprijzen. Met kortingen etc., kan wellicht nog een  reductie van het begrotingsbedrag plaatsvinden.

Na deze introducties kwam de discussie op gang. De bezwaren waren gericht op een aantal onderwerpen (cursief de reacties van het bestuur):

 • Er zijn vele alternatieven op de markt voor carports die kant en klaar geplaatst worden en vele malen goedkoper zijn dan deze begroting. De kwaliteit zou weliswaar minder kunnen zijn maar elke 20 jaar een nieuwe carport is goedkoper dan de huidige stalling.
  Het bestuur heeft zijn ontwerp gebaseerd op robuustheid zodat de trailerstalling de levensduur evenaart van het kanohuis. Dit uitgangspunt blijft het bestuur ondersteunen.
 • De vereniging gaat nu € 8.000,- uitgeven waarvoor geen goedkeuring is verleend door de ALV. Een aantal leden schrikt van het bedrag.
  De begroting is in het verleden enige malen op ALV vergaderingen ter sprake geweest maar het bestuur kan het verslag van de bewuste ALV niet terugvinden. Het bestuur gaat ervan uit dat de begroting bekend was. Het geld is al jaren gereserveerd.
 • Zijn de uitgangspunten nog wel geldig? De oorspronkelijke ontwerpprincipes zouden herzien kunnen worden waardoor de prijs en het werk voor de uitvoering drastisch omlaag kan. Zoals b.v. kiezen voor een stalling van één trailer waardoor een standaard carport kan worden aangeschaft voor € 1.500,-.
  Het bestuur is van mening dat door het uitgangspunt van een robuust ontwerp het beter is om te kiezen voor een oplossing waarbij beide trailers in de stalling passen zodat de loods helemaal vrijkomt
 • In het ontwerp is uitgegaan van open wanden. Daardoor staan de trailers nog niet droog. Beter is het de wanden dicht te maken zodat de trailers nooit in de regen staan.
  Behalve het voorkomen dat de trailers droog blijven moeten ze ook drogen na gebruik. Dus  het ontwerp moet voldoende open zijn om wind zijn drogende effect te laten hebben. De oversteek van 60 cm zal zorgen dat de trailers in vrijwel alle gevallen van regen droog staan. Een ander voordeel van een open stalling is dat eventuele vandalen zien dat er voor hen weinig interessants te halen valt.

Na deze discussie blijft er nog een aantal leden over die kritisch staan tegenover de plannen.   Een bijzondere ledenvergadering wordt overwogen. Het bestuur heeft een voorkeur die niet te laten plaatsvinden vanwege de consequenties voor de planning. Het gevaar is aanwezig dat in dat geval pas in 2019 gebouwd gaat worden. Ervaring leert dat de opkomst bij een ALV grotendeels overeenkomt met de opkomst van de huidige vergadering. De huidige vergadering ziet de plannen wel zitten.

Hierop werd overeengekomen dat de plannen moeten worden doorgezet.

Het bestuur zegt toe te pogen de communicatie naar de leden te verbeteren. Onduidelijkheid, zoals nu over de bouw, moet voorkomen worden.

namens het bestuur

Frans Rijven