Kanotechnische commissie jaarplan 2020

Allereerst willen we een aantal cursussen en instructies organiseren, e.e.a. wel binnen de mogelijkheden van de commissie: 

 • De introductiecursus met alle basistechnieken voor alle beginnende kajakvaarders. 
 • Bij voldoende belangstelling willen we als vervolg op de introductiecursus verdere instructies verzorgen zoals het beter manoeuvreren met een zeekajak en het verbeteren van de voorwaarste peddelslag.
 • We zullen het sportief varen, het ‘trimmen op het water’, stimuleren. Het gaat hierbij om de kanotypen Eska, Surfer, K1, K2 en K4 en dat in de periode vanaf mei t/m september vanwege de watertemperatuur.
 • Bij de senioren zal er in de meeste gevallen individueel gevaren worden, maar we zullen toch ook op enkele data, juist vanwege K2 en K4, proberen groepjes te vormen met mogelijk instructies/trainingen. Hierbij kunnen we denken aan de dinsdagavond of evt. andere momenten na overleg. 
 • Naar behoefte instructies “open kano”, de bekende familie ‘”canadees” en ook voor de solo open kano.
 • De organisatie van de zwembadinstructies in de periode november t/m maart, ca. 5 keer op een zaterdagavond, waarbij peddeltechniek, eskimoteren en reddingsoefeningen op het programma staan. Uiteraard wordt er in het zwembad ook tijd gereserveerd voor de kanopologroep.
 • Enkele instructies in het ontsnappen uit de kajak (zonder en met spatzeil), eskimoteren en reddingsoefeningen in buitenwater naar behoefte.

 

Verder is aan de orde:

 • Op de dinsdagavond is er een training kanotechniek, gericht op conditie en techniek. Gedurende de winterperiode op de Wetering en het Poeltje met wendbare bootjes, tijdens de zomerperiode met snellere kajaks op het Aarkanaal.
 • De slalomtraining voor de jeugd samen met Wyrda (Woerden) wordt voortgezet, vanaf maart t/m november op zondag en één keer per twee weken. Er wordt gevaren bij onze vereniging in de ‘kom’ (poeltje) van de Wetering. De instructeur/trainer is Aschwin Zax.
  Met deze groep wordt ook enkele keren gevaren op:

  • de slalombaan in St. Oedenroede, geschikt voor beginners jeugd,
  • de wildwaterbaan in Hardenberg of Hohen Limburg,
   En enkelen van deze groep zullen meedoen aan slalomwedstrijden.
 • En op donderdagavond is er ook een slalomgroep voor volwassenen actief, met trainer Aschwin.
 • Wildwatervaren
  Naar behoefte en met voldoende instructeurs kunnen we (enkele keren) een dagje of weekend wildwatervaren organiseren op de ww-baan in Hohen Limburg (Duitsland) en/of de ww-baan in het Vechtpark in Hardenberg. 
 • De commissie zal een instructie-avond “onderkoeling en veiligheid” organiseren, minimaal elke 2 jaar en/of aansluitend op enkele introductiecursussen. 
 • We zullen de ontwikkelingen bij de kaderopleidingen op de voet volgen en betrokkenen en belangstellenden daarover informeren, alles met het doel om hen hiervoor te interesseren.
  In het Watersportverbond zijn alle opleidingen ondergebracht in het CWO, de Stichting Commissie Watersport Opleidingen.
  We zouden het toejuichen als er nieuwe kano-instructeurs bijkomen!.
  Op dit moment hebben we 2 actieve instructeurs niveau 3 in huis, Toon met een recent verlengd diploma en Herman met een recent verlopen diploma. Hans heeft een reeds lang verlopen diploma, maar heeft veel deskundigheid op het gebied van de “open kano” en het zeekajakken. Aschwin heeft veel ervaring op het gebied van slalom, maar geen diploma. Mieke heeft een niveau 2 diploma. 
 • De commissie zal pas weer medewerking verlenen aan kanovaren met de schooljeugd, indien een goede regeling kan worden overeengekomen omtrent de onderwerpen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tijdens het varen.
 • De leden van de commissie zijn altijd beschikbaar voor adviezen over de geschiktheid van kanotypen in relatie tot de vaarder en het gebruik.

 

Bezetting van de commissie:
Toon van den Hooren, coördinator,
Herman van Huis, vertegenwoordigt de commissie in het bestuur,
Hans Parmentier,
met ondersteuning van Jan Hordijk en Aschwin Zax.