Toercommissie jaarplan 2020

De toercommissie bestaat aan het begin van 2020 uit de volgende leden; Hans Parmentier, Maarten Blasse, Reinier Elbersen en Tom Reijchard. Evert Groeneveld vervult de taak van toercommmissaris. Evert zal bij de ALV zijn functie als voorzitter, en daarmee ook zijn functie binnen het bestuur van de vereniging overdragen aan een ander verenigingslid. Evert wil wel doorgaan als lid van de toercommissie.

Het jaarprogramma voor 2020 zal bij de nieuwjaarsreceptie van 2020 worden gepresenteerd. De toercommissie zet zich in voor het aanbieden van een grote variantie in tochten zowel qua type (moeilijkheidsgraad) als lengte. Hiermee moet de kalender voor elk wat wils te bieden hebben; dag- of meerdaagse tochten op binnenwater, en voor de grootwaterliefhebber dag- of meerdaagse tochten op meren en zee. Vaste, ieder jaar terugkerende, tochten zoals onder andere de buitenlandse trektocht en de zeetrektocht zullen ook in 2020 niet ontbreken. We verwachten dat het daarnaast ook mogelijk zal zijn weer mee te varen met het kanosaluut tijdens de 5-jaarlijkse SAIL Amsterdam. Naast deze georganiseerde tochten, waarvoor leden zich over het algemeen dienen aan te melden, worden in de periode tussen 1 april en 30 september op zondagochtend korte tochten gevaren. Voor deze korte tochten is een tochtleider aangewezen, echter opgave vooraf is niet vereist. De tochten zijn kort (10, maximaal 15 km), waardoor we ‘s-middags op tijd (tussen 14-15 uur) terug zijn bij het clubhuis. De korte tochten zijn ook geschikt voor nieuwe leden die tochtervaring willen opdoen. 

De geplande tochten zullen in de agenda op de website van de vereniging worden opgenomen. Meer detail over de tocht en een aanmeldformulier worden 2-6 weken van tevoren toegevoegd. In de digitale nieuwsbrief zullen de tochten voor de komende periode onder de aandacht worden gebracht. 

Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt bij alle AKV tochten. Er zal het hele jaar door aandacht zijn voor veiligheid. Dit bestaat naast een goede voorbereiding uit aandacht voor uitrusting en kleding. Voor grootwatertochten zijn 2 leden in het bezit van een marifoon en het daarvoor vereiste bedieningscertificaat. Naast de winteractiviteiten in het zwembad wordt getracht een aantal woensdagavonden extra aandacht te besteden aan het thema veiligheid middels oefeningen van onder andere reddingen en slepen, maar mogelijk ook middels lezingen waarin het herkennen van (potentieel) gevaar en EHBO aan bod kunnen komen.