Jeugdcommissie jaarplan 2019

terug naar agenda  

Vanuit de kanopolo en de slalom gaan we een jeugdgroep opstarten. Daarbij gaan we aandacht besteden aan drie onderdelen: werving, aanbod (een relatief kort programma om ze te laten kennismaken met de kanosport en onze vereniging), vasthouden (hoe organiseren we programma dat ook met onze beperkte menskracht behapbaar is)

werving jeugdleden

wij denken daarbij aan:

 • scholen voortgezet onderwijs
 • mbo sportopleiding
 • Alphen Beweegt

deze activiteiten moeten aansluiten bij de pr-commissie

Aanbod programma

mogelijk zijn:

 • kayak experience (een succesvol concept uit Helmond, wat wij aanpassen)
 • proeflessen in de laatste week van de zomervakantie
 • regio-activiteiten watersport
 • optimistprogramma Watersportverbond


vasthouden:

we kunnen daarbij denken aan:

 • ouder- en kindertraining
 • betrekken van de jeugd bij de organisatie
 • jeugdkamp organiseren
 • plezier op de club buiten het directe kanoën
 • zwembadprogamma in de winter
 • avondvierdaagse (lichtjes)

terug naar agenda